Puukauppapalvelut

Me ostamme puusi infrahakkuiden yhteydessä

Kun toteuttamamme infrahakkuu osuu kiinteistöllenne, sitoudumme myymään kaadetun puuston puolestanne.

Kun SMP Infra suorittaa hakkuita, merkkaamme hakkuualueen, jotta vain oikeat puut poistetaan.

Miksi me välitämme kaatamamme puut?

Usein infrahakkuissa kertyvät puuerät ovat pieniä ja vaikeasti hyödynnettäviä. Yksittäisen maanomistajan muutama kuutio sekalaisia puutavaralajeja ei kiinnosta puunostajia ja puita on vaikea myydä.

Toteuttamissamme infrahakkuissa pyrimme aina hankkimaan maanomistajilta luvan myydä heidän kiinteistöiltään kaadetut puut. Kokoamalla suuremman erän puita saamme kerättyä puunostajia kiinnostavan erän, jolloin kauppa saadaan tehtyä ja maanomistajille maksettua puista reilu korvaus.

SMP Infra tarjoaa monipuoliset väyläympäristön hoitotyöt puun ongelmapuiden poistosta raivaukseen ja kunnossapitoon.

Mitä hyödyt metsänomistajana?

Puun myyminen kauttamme on helppoa ja vaivatonta, eikä vaadi teiltä kuin luvan toimenpiteelle. Me hoidamme puolestanne kaiken muun. Puunmyyntitilitys maksetaan tilillenne ja toimitamme teille kuitin maksusta.

Jos teemme työtä useiden maanomistajien alueilla myymme puut yhteismyyntinä, jolloin saadaan ostajia kiinnostavan kokoinen myyntierä

Miten prosessi etenee?

Ennen työn aloittamista lähetämme maanomistajille tiedotteen tulevasta hakkuusta. Tässä yhteydessä kysymme, haluavatko he myydä puut kauttamme.

Jos maanomistaja on palvelusta kiinnostunut, myymme puut muiden maanomistajien puiden kanssa keskitetysti yhteismyynnissä. Puunostajayhteistyökumppaneinamme on isoja metsäyhtiöitä ja energiapuun välittäjiä, ja keskitetyistä suuremmista kaupoista saadaan puutavaralle kelpo hinta. Kun puut on välitetty ostajalle, tilitämme hakkuukoneen mittalistan mukaisesti puunmyyntitilityksen maanomistajille.

Tämä on metsänomistajan kannalta helppoa ja vaivatonta.