Palvelut

Rautateiden, maanteiden ja sähkölinjojen hakkuut sekä kunnossapito koko maassa

Olemme erikoistuneet ja kerryttäneet laajaa osaamista erityisesti rautatieympäristöstä. Toimintakenttäämme kuuluvat myös tiet ja kadut, voimalinjat, viheralueet ja pihat, yksityistiet ja metsät. Laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan käyttöön laajan ja monipuolisen konekannan, josta löytyy kuhunkin työhön tarkoituksenmukainen kalusto.

Puiden poistoa rata-alueella. SMP Infra on erikoistunut rautatieympäristöön.

Infrahakkuut

Suoritamme tiealueiden-, rautateiden suoja-alueiden- ja sähkölinjojen reunametsien puuston poistoja. Pääurakoitsijana suoritamme kaikki puuston poistoon liittyvät työt, mukaan lukien projektinjohdon, maanomistajaselvitykset ja tarvittavat luvat, yhteismyynnin järjestämisen sekä raivaus- ja hakkuutoimenpiteet.

Asema-alueen siivousta. Hoidamme kaikki rautatiealueiden kunnossapitotyöt lumenpoistosta raivaukseen.

Väylien kunnossapitotyöt

Suoritamme erilaisia väylien kunnossapitotöitä, kuten liikennepaikkojen huolto-, korjaus-, kunnossapitotöitä ja yksittäisiä päällysrakennetöitä. Lisäksi teemme ojien ja rumpujen kuivatustyöt ja kuivatussuunnitelmat sekä haittakasvien poistot. Tarjoamme ratatyövastaavia, turvamiehiä ja päällysrakennepäteviä asiantuntijoita. Meillä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyystodistus toimialoilla: rata-alueiden ja rautatieasemien kunnossapitotyöt ja väylien ja alueiden kunnossapitotyöt

Olemme väyläympäristön asiantuntijoita. SMP Infra suunnittelee tarvittavat puunpoistot huolellisesti.

Asiantuntijapalvelut

Olemme toteuttaneet rautatien suoja-alueiden puustoinventointeja ja puustokorvauksien arviointipalveluita Väyläviraston asiantuntijatöiden puitesopimuskumppanina. Toteutamme riskipuuinventointeja, tasoristeysten näkemäalueiden kasvillisuuden inventointeja ja näkemäalueiden mittauksia sekä merkintöjä. Laadimme kuivatussuunnitelmia ja tuotamme mittaus- ja maastomerkintäpalveluita. Käytössämme on uusimmat RTK GPS -laitteistot.

Olemme myös haitallisten vieraslajien ympäristöystävällisten torjuntamenetelmien asiantuntija.